Epicerie

Pâte à tartiner - Pâte à tartiner Caramel beurre salé
Pâte à tartiner Caramel beurre salé
Pâte à tartiner
100g
CHF 4.50
Pâte à tartiner - Pâte à tartiner Caramel beurre salé
Pâte à tartiner Caramel beurre salé
Pâte à tartiner
270g
CHF 9.50
Pâte à tartiner - Pâte à tartiner Choco-Noisettes
Pâte à tartiner Choco-Noisettes
Pâte à tartiner
100g
CHF 5.50
Pâte à tartiner - Pâte à tartiner Choco-Noisettes
Pâte à tartiner Choco-Noisettes
Pâte à tartiner
270g
CHF 12.00
Pâte à tartiner - Pâte à tartiner Chocolat Noir
Pâte à tartiner Chocolat Noir
Pâte à tartiner
100g
CHF 6.00
Pâte à tartiner - Pâte à tartiner Chocolat Noir
Pâte à tartiner Chocolat Noir
Pâte à tartiner
270g
CHF 13.00